Misja szpitala: leczyć mądrze, skutecznie, po ludzku

E-recepty, e-skierowania i e-zlecenia

E-recepty, e-skierowania i e-zlecenia

Sposób realizacji e-recepty

W Aptece należy podać nr pesel pacjenta oraz kod recepty otrzymany od lekarza podczas teleporady lub wizyty osobistej. Kod recepty nie musi mieć formy wydruku - wystarczające jest ustne przekazanie go farmaceucie.

Pacjent może wykupić każdy lek z recepty w innej aptece, jednak wszystkie opakowania tego samego leku muszą być wykupione w tej samej aptece, w której nastąpił zakup pierwszego opakowania. Zakup leków można więc rozłożyć w czasie.

Okres ważności recepty: antybiotyki – 7 dni, preparaty immunologiczne – 120 dni, pozostałe leki – 30 dni. Bieg terminu liczy się od daty wystawienia recepty lub od wskazania lekarza („data realizacji od…”). E-recepta na leki stale przyjmowane przez pacjentów chorych przewlekle może zostać wystawiona z terminem realizacji do 365 dni (lekarz wówczas wskazuje: „data realizacji do…”) przy czym recepta taka musi być zrealizowana na pierwsze opakowanie leku w ciągu 30 dni od daty jej wystawienia.

Sposób realizacji e-skierowania

Elektroniczny dokument wystawiany przez lekarza zastępujący dotychczasowe papierowe skierowania na leczenie specjalistyczne lub do szpitala. Pacjent zapisując się na leczenie/diagnostykę na podstawie skierowania okazuje lub podaje otrzymany od lekarza kierującego 4-cyfrowy kod oraz nr PESEL bądź okazuje na ekranie telefonu/tabletu otrzymaną informację o wystawionym skierowaniu.

Sposób realizacji e-zlecenia na wyroby medyczne

Wyroby medyczne to m.in. okulary korekcyjne, laski, kule, wózki inwalidzkie, ortezy, balkoniki, buty ortopedyczne, pieluchomajtki.

Przy wystawianiu zleceń na wyroby medyczne obowiązuje zasada specjalizacji, czyli np. zlecenie na okulary wystawia okulista, a na zakup wózka inwalidzkiego m.in.: ortopeda, neurolog, chirurg, lekarz rehabilitacji medycznej czy reumatolog.

Wystawianie i weryfikacja e-zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne odbywa się podczas teleporady lub osobistej wizyty u lekarza. Możliwość natychmiastowej weryfikacji zlecenia zwalnia pacjenta z wizyty w oddziale wojewódzkim NFZ. Pacjent otrzymuje numer zlecenia, który wraz z numerem PESEL umożliwia zakup potrzebnego wyrobu medycznego w sklepie medycznym lub
w aptece, które mają umowę z NFZ.

Termin ważności zlecenia:
• 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych od dnia wystawienia, jeśli zlecenie jest wystawione i zweryfikowane w trakcie wypisania,
• 6 kolejnych miesięcy kalendarzowych od dnia wystawienia, gdy zlecenie jest wypisane poza systemem informatycznym (na starym druku) i potwierdzone przez pracownika NFZ.

E-recepty, e-skierowania i e-zlecenia

Powrót na początek strony