Misja szpitala: leczyć mądrze, skutecznie, po ludzku

Niezbędne dokumenty przy przyjęciu do szpitala

Niezbędne dokumenty przy przyjęciu do szpitala:

Przyjęcie planowe:

 • skierowanie wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, a także lekarzy specjalistów, którzy mają umowę z NFZ lub prowadzą prywatną praktykę lekarską,
 • dowód osobisty (nr Pesel),
 • dokumentacja z poprzednich pobytów w szpitalu,
 • informacja o przyjmowanych lekach.

Przyjęcie nagłe:

W przypadku świadczeń w trybie nagłym, jeżeli pacjent nie posiada aktualnego dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń, pacjent chcący skorzystać z pomocy lekarskiej, może złożyć pisemne oświadczenie o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego, które powinno zawierać:

 • imię i nazwisko,
 • datę urodzenia,
 • PESEL,
 • nazwę instytucji, która zgłosiła pacjenta do ubezpieczenia,
 • nazwę oddziału wojewódzkiego, do którego pacjent został zgłoszony.

Złożenie oświadczenia nie zdejmuje z pacjenta obowiązku określonego w art. 50 ust. 2-3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych dotyczącego obowiązku przedstawienia dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej w związku z leczeniem szpitalnym.

Dokument potwierdzający prawo do świadczeń opieki zdrowotnej należy przedstawić:

 • jeśli pacjent przebywa w szpitalu dłużej niż 30 dni – nie później niż w terminie 30 dni od dnia przyjęcia lub
 • w terminie 7 dni od dnia zakończenia udzielania świadczenia.


Niedostarczenie dokumentu w wyżej wymienionych terminach może skutkować obciążeniem pacjenta kosztami udzielonego świadczenia!

 

Niezbędne dokumenty przy przyjęciu do szpitala

Powrót na początek strony