Misja szpitala: leczyć mądrze, skutecznie, po ludzku

Odwiedziny

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną związaną z wirusem SARS-CoV-2 opieka nad pacjentem sprawowana przez osoby bliskie w szpitalu nie jest realizowana do odwołania.

Zasady organizacji odwiedzin pacjentów w związku z obowiązującym stanem epidemii.

Na § 35 ust. 91 Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im. Mariana Zyndrama – Kościałkowskiego (tj. wprowadzony Zarządzeniem Wewnętrznym nr 115/2020 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im. Mariana Zyndrama – Kościałkowskiego z dnia 29 października 2020 r. z późn. zm.) od dnia 18 czerwca 2021 r. do odwołania odwiedziny pacjentów hospitalizowanych w oddziałach szpitalnych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego regulują poniższe zasady:

  1. W oddziałach szpitalnych, z wyłączeniem pacjentów zakażonych wirusem SARS-CoV-2 odwiedziny mogą być realizowane codziennie, we wszystkie dni tygodnia, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.
  2. W przypadku Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii odwiedziny odbywają się w godz. 12.00-13.00 i 16.00-17.00, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.
  3. Zgodę na odwiedziny wydaje lekarz kierujący oddziałem lub lekarz dyżurny, biorąc pod uwagę stan zdrowia pacjenta i aktualną sytuację epidemiologiczną.
  4. Czas trwania odwiedzin to max. 15 min., aby umożliwić wizytę innym osobom.
  5. U jednego pacjenta może przebywać jedna osoba odwiedzająca.
  6. Obowiązuje zakaz odwiedzin przez osoby cierpiące na choroby zakaźne oraz infekcje wirusowe dróg oddechowych.
  7. W sali chorych, oprócz pacjentów będą mogły przebywać jednoczasowo maksymalnie dwie osoby odwiedzające, z zaleceniem zachowania dystansu min. 1,5 m.
  8. Przed wejściem do sali chorych, jak również po zakończeniu odwiedzin należy zdezynfekować ręce.
  9. Obowiązuje maseczka na twarzy w trakcie przebywania w całym obiekcie szpitalnym, w tym w salach szpitalnych, w których przebywają pacjenci.

1Ze względów epidemiologicznych lub z uwagi na warunki przebywania innych pacjentów Ordynator / Lekarz kierujący oddziałem, Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa lub Dyrektor Szpitala może wprowadzić okresowo zakaz odwiedzin pacjentów w oddziale lub w całym Szpitalu. 

Odwiedziny

Powrót na początek strony