Misja szpitala: leczyć mądrze, skutecznie, po ludzku

Opieka duszpasterska

Pacjenci przebywający w SP ZOZ MSWiA w Białymstoku im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego mają możliwość korzystania z opieki duszpasterskiej i realizacji potrzeb religijnych zgodnie ze swoim wyznaniem.

W SP ZOZ MSWiA w Białymstoku im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego znajduje się kaplica szpitalna na I piętrze budynku D, przy Oddziale Kardiologii i Chorób Wewnętrznych, w której odbywają się Msze Święte i Nabożeństwa.

Indywidualną posługę duszpasterską sprawują:

Kapelan wyznania rzymskokatolickiego – ks. Piotr Wasilewski

 • W sytuacjach nagłych i sprawach pilnych można kontaktować się telefonicznie z ks. kapelanem pod nr tel. 513 052 672.
 • Msza Święta odprawiana jest w niedzielę o godz. 14:00.
 • Spowiedź odbywa się w kaplicy lub w przypadku obłożnie chorych na oddziałach szpitalnych (po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym).
 • Obłożnie chorych ks. kapelan odwiedza na oddziałach.
 • We wtorki, czwartki i pierwsze piątki miesiąca w kaplicy odbywa się wspólna modlitwa.

Kapelan wyznania prawosławnego – ks. Jan Troc

 • W sytuacjach nagłych i sprawach pilnych można kontaktować się telefonicznie z ks. kapelanem pod nr tel. 604 650 357 lub (85) 664 33 45.
 • Nabożeństwo wyznania prawosławnego odbywa się w niedzielę o godz. 13:00.

W przypadku, gdy pacjent (lub jego najbliższe osoby) poprosi o opiekę duchową kapłana innego wyznania – ma prawo samodzielnie (lub przez wskazaną osobę), bądź pielęgniarkę zawiadomić duchownego wskazanej przez siebie religii.

 • Kontakt z parafiami innych wyznań:
 • Kościół Adwentystów Dnia Siódmego – nr tel. (85) 675 09 09
 • Kościół Chrześcijan Baptystów, Zbór w Białymstoku – nr tel. 780 099 078
 • Kościół Ewangelicko-Augsburski – nr tel. (85) 664 94 31 lub 502 049 462
 • Kościół Zielonoświątkowy Zbór „Dobra Nowina” – nr tel. 602 554 275
 • Muzułmańska Gmina Wyznaniowa w Białymstoku – nr tel. (85) 732 40 23 lub 605 612 137
 • Świadkowie Jehowy, osoby składające wizyty duszpasterskie: Grzegorz Popławski,nr tel. 793 164 416, Jerzy Orzechowski, nr tel. 534 918 744, Dariusz Kurianowicz, nr tel. 692 351 690

Opieka duszpasterska

Powrót na początek strony