Misja szpitala: leczyć mądrze, skutecznie, po ludzku

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta

Funkcję Pełnomocnika ds. Praw Pacjenta w naszym Szpitalu pełni Pani Emilia Korzeniewska

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta SP ZOZ MSWiA w Białymstoku im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego przyjmuje w każdy czwartek w godzinach od 8:00 do 14:00, wejście A
od strony Przychodni, II piętro, pokój nr 3/12, nr tel. (47) 710 41 11.

Pacjenci, którzy uznali, iż w jakikolwiek sposób zostały naruszone ich prawa w trakcie korzystania ze świadczeń zdrowotnych w SP ZOZ MSWiA w Białymstoku im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego mogą liczyć na pomoc Pełnomocnika ds. Praw Pacjenta.

Zadaniem Pełnomocnika ds. Praw Pacjenta jest przede wszystkim dbanie i przestrzeganie praw pacjenta zgodnie z ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta odpowiada na pytania Pacjentów, wyjaśnia sprawy i skargi przez nich zgłaszane.

Ponadto każdy Pacjent ma również możliwość zgłoszenia naruszenia przepisów do Narodowego Funduszu Zdrowia:

Sekcja Skarg i Wniosków w Podlaskim Oddziale Wojewódzkim NFZ w Białymstoku

15-042 Białystok, ul. Pałacowa 3,
Nr tel.: (85) 745 95 76, (85) 745 95 49 (od poniedziałku do piątku w godzinach
od 8:00 do 16:00)
E-mail: pacjenci@nfz-bialystok.pl
Komunikator Skype: podlaski.ownfz

oraz

Rzecznikowi Praw Pacjenta, który jest centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach ochrony praw pacjentów określonych w ustawie o prawach pacjenta
i Rzeczniku Praw Pacjenta:

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
Ul. Młynarska 46
01-171 Warszawa
Fax.: (22) 833 08 86
Adres strony internetowej: www.bpp.gov.pl

 

Telefoniczna Informacja Pacjenta:
800 - 190 - 590
(połączenie bezpłatne z tel. stacjonarnych i komórkowych)
czynna pn. - pt. w godz. 8.00 - 18.00

 

 

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta

Powrót na początek strony