Misja szpitala: leczyć mądrze, skutecznie, po ludzku

Wykaz i charakterystyka diet

W karcie informacyjnej pobytu ze szpitala każdy pacjent powinien mieć zapisany przez lekarza lub dietetyka rodzaj diety do zastosowania w okresie poszpitalnym. Zgodnie Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 15 września 2011 roku każdy pacjent po przyjęciu do szpitala powinien mieć przeprowadzoną ocenę stanu odżywienia.

Podane poniżej przykładowe dzienne racje pokarmowe nie stanowią „sztywnego” wzorca i powinny być konsultowane indywidualnie z lekarzem prowadzącym lub dietetykiem. Przedstawione diety są dietami najczęściej zlecanymi w Oddziałach SP ZOZ MSWiA w Białymstoku im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego, natomiast we wszystkich pozostałych przypadkach mogą i powinny być stosowane diety specjalne, indywidualnie opracowane przez dietetyka dla konkretnego pacjenta.

Pliki do pobrania

Wykaz i charakterystyka diet

Powrót na początek strony