Misja szpitala: leczyć mądrze, skutecznie, po ludzku

Poradnia Anestezjologiczna

Kontakt:

nr tel.: (47) 710 40 20

Poradnia Anestezjologiczna – Lekarz Anestezjolog w Poradni prowadzi kwalifikację pacjentów do planowych zabiegów operacyjnych.

Celem konsultacji anestezjologicznej jest optymalizacja stanu zdrowia pacjenta pod kątem znieczulenia, poinformowanie chorego o metodach znieczulenia, czynnościach dodatkowych związanych z wykonywanymi procedurami, a także o możliwych powikłaniach.

Lekarz anestezjolog musi znaleźć czas na wyczerpującą rozmowę z pacjentem, który przekazuje informacje na temat:

  • przebytych chorób
  • chorób przewlekłych
  • dotychczasowego leczenia
  • uczuleń
  • przyjmowanych leków,

co pozwoli dobrać rodzaj znieczulenia.
Kwalifikacja anestezjologiczna w Poradni Anestezjologicznej odbywa nie później niż 7 dni przed planowanym przyjęciem do szpitala na podstawie skierowania do szpitala z potwierdzonym terminem przyjęcia do oddziału oraz wyników badań zleconych przez lekarza oddziału zabiegowego.

W Poradni przyjmują lekarze Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii:

dr n. med. O. Karoza - specjalista anestezjologii i intensywnej,
dr n. med. A. Siemieniako - specjalista anestezjologii i intensywnej terapii,
dr n. med. E. Komorowska-Wojtunik - specjalista anestezjologii i intensywnej terapii,
lek. J. Charytoniuk - specjalista anestezjologii i intensywnej terapii,
lek. W. Naliwajko - specjalista anestezjologii i intensywnej terapii,
lek. E. Birycka - specjalista anestezjologii i intensywnej terapii,
lek. M. Drągowska- specjalista anestezjologii i intensywnej terapii,
lek. A. Drwal - specjalista anestezjologii i intensywnej terapii,
lek. R. Rauba,
lek. M. Knapp,
lek. A. Chilkiewicz,
lek. O. Dowlaszewicz.

Powrót na początek strony