Misja szpitala: leczyć mądrze, skutecznie, po ludzku

Dział sterylizacji

Kierownik : mgr Anna Krasowska

Kontakt: Telefon do Kierownika Działu Sterylizacji: (47) 710 40 49

email: sterylizacja@zozmswia.bialystok.pl

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego w celu zapewnienia wysokiego komfortu leczenia oraz bezpieczeństwa swoim pacjentom korzysta ze skutecznych metod dezynfekcji oraz sterylizacji. Dział Sterylizacji świadczy usługi przede wszystkim na rzecz wewnętrznych komórek organizacyjnych Zakładu, ale również podmiotów zewnętrznych: przychodni, szpitali, zakładów kosmetycznych i fryzjerskich.

Narzędzia chirurgiczne oraz sprzęt medyczny używane podczas zabiegów na bloku operacyjnym, bezpośrednio materiał biologicznie skażony trafia do CS. Po skomplikowanych procesach mycia oraz dezynfekcji sprzęt medyczny w zależności od potrzeb może zostać poddany procesowi sterylizacji:

- parowej,
- niskotemperaturowej gazowej- tlenku etylenu,
- niskotemperaturowej - plazma.

Powrót na początek strony