Misja szpitala: leczyć mądrze, skutecznie, po ludzku

Pracownia Hemodynamiki i Polikardiografii

W Pracowni Hemodynamicznej leczeni i diagnozowani są pacjenci z chorobą niedokrwienną serca w tym
z zawałem serca.

Telefon dla pracowników ochrony zdrowia: 570 381 363.

Przyjmujemy również pacjentów wymagających stymulatora serca lub leczenia ciężkich zaburzeń rytmu serca.

Telefon dla pracowników ochrony zdrowia: 47 710 4208


Pracownia Polikardiografii

Pracownia Polikardiografii, która zajmuje się wykonywaniem badań w kierunku diagnostyki choroby niedokrwiennej serca, zaburzeń rytmu serca, nadciśnienia tętniczego krwi, bezinwazyjnego badania morfologii serca. Na wyposażeniu Poradni znajduje się m.in.: reokardiograf impedancyjny, aparaty echokardiograficzne, zestaw do testów wysiłkowych EKG, rejestratory zdarzeń, Holtery ciśnieniowe i zaburzeń rytmu serca.

Powrót na początek strony