Misja szpitala: leczyć mądrze, skutecznie, po ludzku

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

p.o. Kierownika Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej: dr n. med. Izabela Popławska

Pracownicy posiadający tytuł zawodowy diagnosty laboratoryjnego:
1. mgr J.Czygier
2. mgr J.Kazuczyk
3. mgr E.Kunicka
4. mgr J.Olszewska
5. mgr P.Sowiński

Technicy analityki medycznej:
1. J.Białokoz
2. I.Borowa
3. B.Kruk
4. mgr A.Kwiatkowska
5. M.Wojciechowicz

Rejestratorka medyczna:
1. E.Klepacka

Pomoc Laboratoryjna:
1. I.Dawidczyk
2. W.Orłowska

Pracownie Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej:

1. Pracownia badań pilnych
2. Pracownia hematologii (opiekun – mgr J.Olszewska)
3. Pracownia koagulologii (opiekun – mgr J.Czygier)
4. Pracownia analityki ogólnej (opiekun – B.Kruk)
5. Pracownia diagnostyki molekularnej (opiekun – dr n. med. I.Popławska)
6. Pracownia chemii klinicznej (opiekun – mgr P.Sowiński)
7. Pracownia immunochemiczna (opiekun – mgr J.Kazuczyk)

Kontakt:

- Telefon (kierownik): (47) 710-40-44,

- Telefon (laboratorium): (47) 710-40-45 lub (47) 710-40-46 (telefon dyżurowy),

- Telefon (punkt przyjęć materiału i wydawania wyniku): (47) 710-40-47.

Godziny Pracy Laboratorium:

- Punkt pobrań: 7.00 - 10.00 (w wyjątkowych przypadkach do godz. 14),

- Laboratorium: 7.00 - 15.00.

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej gwarantuje szeroki profil badań, które wykonywane są przez dyplomowanych specjalistów z dziedziny medycyny laboratoryjnej w pracowniach diagnostycznych wyposażonych w najwyższej klasy analizatory. ZDL zarządza także bankiem krwi oraz odpowiada za dystrybuowanie preparatów krwiopochodnych.

Laboratorium zabezpiecza całodobowo potrzeby diagnostyczne oddziałów SP ZOZ MSWiA w Białymstoku,
a w godzinach 7.10 – 10.30 świadczy również usługi pacjentom z przychodni specjalistycznych oraz pacjentom prywatnym. Każdy pacjent może zwrócić się o pomoc lub konsultację w zakresie odpowiedniego przygotowania się do badania.

Badania wykonywane w ZDL podlegają zewnętrznej laboratoryjnej kontroli jakości z zakresu hematologii, koagulologii, biochemii klinicznej, immunochemii oraz równowagi kwasowo-zasadowej prowadzonej przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej. Uczestniczy również w kontroli jakości prowadzonej przez Labquality uzyskując odpowiednie certyfikaty w zakresie diagnostyki zakażeń SARS-CoV-2.

Zakład jest wpisany do ewidencji laboratoriów przez Krajowa Izbę Diagnostów pod numerem 1163.

W Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej wykonywane są następujące badania:

Lista badań - Cennik

Przygotowanie pacjenta do badania:

Przygotowanie do badań laboratoryjnych wykonywanych z krwi.

Przygotowanie pacjenta do pobrania jednorazowej porannej próbki moczu.

Przygotowanie pacjenta do pobrania próbki kału.

Wymazy.

Powrót na początek strony