Misja szpitala: leczyć mądrze, skutecznie, po ludzku

Zakład Diagnostyki Obrazowej

Personel Zakładu:

Kierownik Zakładu Diagnostyki Obrazowej - dr n. med. B. Kubas

Lekarze:
dr n. med. M. Owczarczyk- Skoczyńska - specjalista radiolog
lek. J. Motoszko - specjalista radiolog
lek. M. Trypuć - specjalista radiolog
lek. P. Michalak - specjalista radiolog
lek. P. Motoszko
lek. K. Biernat - specjalista radiolog
lek. E. Waniewska
lek. M. Bielawiec
lek. Z. Dąbrowska
lek. D. Shapoval
lek. G. Wróblewski

Technicy:
B. Naumczyk - technik elektroradiologii Barbara Naumczyk
S. Krysiewicz - technik elektroradiologii
A. Klimaszewska - technik elektroradiologii
W. Białkowski - technik elektroradiologii
R. Magusiewicz - mgr elektroradiologii
A. Majewski - mgr elektroradiologii 
P. Trusiewicz - mgr elektroradiologi 
E. Pasieka - mgr elektroradiologii

Inspektor ochrony radiologicznej:
E. Pasieka - mgr elektroradiologii.

Kontakt:
Telefon (kierownik): (47) 710-40-37
Telefon Rejestracja: (47) 710-40-38

Kompleksowość diagnostyki obrazowej - to atut szpitalnego Zakładu Diagnostyki Obrazowej kierowanego przez
dr n. med. Bożenę Kubas. Lekarze radiolodzy i technicy radiologii codziennie wykonują i opisują setki badań diagnostycznych, które świadczone są:

  • pacjentom szpitalnym,
  • osobom ze skierowaniami od lekarzy specjalistów naszej placówki,
  • pacjentom ze skierowaniami od lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej mających podpisaną umowę z naszą placówką.

Zakład Diagnostyki Obrazowej dysponuje nowoczesnym sprzętem diagnostycznym, który rozmieszczony jest
w następujących komórkach:

Pracowni Tomografii Komputerowej (CT),
Pracowni RTG,
Pracowni USG,
Pracowni Mammografii.

Przygotowanie do badania:

 1. Badanie urografii,

 2. Badanie USG jamy brzusznej,

 3. Badanie tomografem z kontrastem oraz bez kontrastu.

Upoważnienia do odbioru wyników:

Upoważnienie do wydania wyników badań obrazowych

Powrót na początek strony