Misja szpitala: leczyć mądrze, skutecznie, po ludzku

Zakład Rehabilitacji

Zakład Rehabilitacji

Personel:

Lek. A.Kubajewska – specjalista rehabilitacji medycznej

p.o. Kierownika Działu Fizjoterapii - mgr K. Kalińska

Fizjoterapeuci:
mgr M. Cis
mgr N. Dużej-Puchalska
mgr A. Mańkowska
mgr N. Zielińska
mgr E. Bagińska
mgr J. Bakun
mgr R. Rakowicz
mgr K. Szałwiński

I. Gontar- rejestratorka medyczna

Kontakt do Zakładu Rehabilitacji:

Rejestracja na zabiegi fizjoterapeutyczne – telefon: (47) 710 40 40
Poradnia rehabilitacyjna – telefon: (47) 710 40 43
Kierownik Działu Fizjoterapii – telefon: (47) 710 40 42

Wymagane jest skierowanie, które należy dostarczyć bezpośrednio do rejestracji Zakładu Rehabilitacji nie później niż 30 dni od dnia wystawienia skierowania.

W ramach kontraktu z NFZ Zakład Rehabilitacji udziela świadczeń

w Poradni Rehabilitacji w zakresie:

  • lekarskiej ambulatoryjnej opieki rehabilitacyjnej,
  • lekarskiej ambulatoryjnej opieki rehabilitacyjnej dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności;

w Dziale Fizjoterapii w zakresie:

  • fizjoterapii ambulatoryjnej i w warunkach domowych,
  • fizjoterapii ambulatoryjnej i w warunkach domowych dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności (krótki okres oczekiwania).

Rejestracja prowadzi zapisy na zabiegi fizjoterapeutyczne na podstawie ważnego skierowania od lekarza specjalisty w dziedzinie rehabilitacji medycznej oraz skierowania na wizytę fizjoterapeutyczną od każdego lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, posiadającego umowę z NFZ.

Największą popularnością i uznaniem cieszą się zabiegi terapii indywidualnej dopasowane do aktualnych potrzeb pacjenta. Oferujemy zabiegi z zakresu kinezyterapii, fizykoterapii i masażu.

Kinezyterapia:

  • indywidualna praca z pacjentami z wykorzystaniem nowoczesnych metod specjalistycznych –metody terapii
  • manualnej i neurofizjologiczne;
  • ćwiczenia bierne, czynno-bierne, czynne, czynne w odciążeniu, wspomagane i inne;
  • ćwiczenia z wykorzystaniem sprzętu rehabilitacyjnego;
  • ćwiczenia usprawniania układu oddechowego;
  • reedukacja chodu.

Fizykoterapia:

Elektroterapia:
prądy interferencyjne, diadynamiczne, galwaniczne, Traberta, Tens,elektrostymulacja nerwów i mięśni, jonoforeza

Magnetoterapia:
impulsowe pole magnetyczne niskiej częstotliwości, impulsowe pole,elektromagnetyczne wielkiej częstotliwości,

Laseroterapia:
laser punktowy, laser skaner

Światłolecznictwo:
naświetlanie miejscowe IR

Ultradźwięki:
ultradźwięki, fonoforeza

Termoterapia:
krioterapia miejscowa z użyciem ciekłego azotu

Hydroterapia:
kąpiel wirowa kończyn górnych, dolnych i kręgosłupa

Masaż:
masaż klasyczny

Każdy fizjoterapeuta wykonuje swój zawód z należytą starannością, zgodnie z zasadami etyki zawodowej, poszanowaniem praw pacjenta, dbałością o jego bezpieczeństwo i wykorzystując wskazania aktualnej wiedzy medycznej.

 

Powrót na początek strony